Txhawb Txoj Haujlwm

TAM SIM NO NO

Txhua duas las ua rau txawv.

Qhuas Kev Muaj Peev Xwm

Grounded Cafe txhawm rau rhuav tshem cov qauv thiab muab rau txhua tus neeg rau txoj kev pom lawv lub peev xwm.

Txij li 2017 dhau 15 Baristas hauv Kev Qhia Kev Kawm tau coj lawv cov txuj ci tshiab rau cov tswv ntiav hauv zej zog.

Ntawm Grounded Cafe txhua qhov txiaj ntsig thiab nyiaj pub dawb siv los nthuav cov kev qhia ua haujlwm no. Grounded Cafe yog qhov kev pabcuam ntawm ADRC ntawm Lub Nras Brown, www.adrcofbrowncounty.org.

Raws li yog ib lub koomhaum tsis koom tes, Grounded Cafe lub hom phiaj yuav ua tsis tau yam tsis muaj kev txhawb nqa los ntawm cov neeg zej zog ib yam li koj.

Ua ib feem ntawm qhov me hauv plawv nroog kas fes nrog lub plawv loj!

Muab hnub no!

Lub hom phiaj

Muaj kev paub txog kev xyiv fab thiab kev phooj ywg thaum tab tom xyaum kev txawj ua hauj lwm.

Koj Puas Tau Txais Av ?!

Qhia koj txoj kev hlub nrog qee qhov Café Café.