Kev Xaj Online

PICK-UPTUS ME NYUAM

Txheeb xyuas peb cov Kev Coj Noj-N-Ci!

Cinnamon Yob

$ 12 rau rau yob - suav nrog te!

Kev xaj online los ntawm Thursday, 6/18 thaum 5 teev tsaus ntuj.

Mus nqa Hnub Friday 6/19 thaum 10-2p LOSSIS

Hnub Saturday 6/20 thaum 7-11a.

Est. 2017

QHOV CHAW

300 Sab Qab Teb Adams Txoj Kev, Green Bay, WI 54301

QHIB NYIAJ

    • Monday - Friday
    • 10am - 2pm
    • Hnub Saturday Kaw
    • Hnub Sunday Kaw
    • Peb qhib rau kev tuaj tos thiab xa tawm los ntawm Eatstreet thaum COVID19! Ua tsaug rau koj kev txhawb nqa txuas ntxiv.