Catering

Kev zov me nyuam muaj nyob ntawm Grounded Café. Tuaj nqa koj daim ntawv xaj lossis nug txog qhov muaj rau kev xa khoom.

Haus Muaj Peev Xwm & Khoom Noj Zoo - Ceeb Toom

Kev txiav txim ntawm Grounded Café cov zaub mov xa tuaj lossis cia peb ua haujlwm ua ke kom tuaj nrog yam khoom kom yog rau koj cov qhua tshaib plab. Muaj tshais, su, thiab khoom txom ncauj. Qhov kev pab buffet style lossis chav noj su.

Wb tham! Hu (920) 448-4303 lossis email ntawm INFO@groundedcafegb.org.

Est. 2017

QHOV CHAW

300 Sab Qab Teb Adams Txoj Kev, Green Bay, WI 54301

QHIB NYIAJ

  • Hnub Monday - Friday 7a - 2p
  • Hnub Saturday Kaw (Caij Nruab Hli-Kaum Hli)
  • Hnub Sunday Kaw
  •  
  • Peb qhib rau kev tuaj tos thiab xa!
  • Ua tsaug rau koj kev txhawb nqa txuas ntxiv.